Polacy na potęgę wyłudzają ubezpieczenia

Przestępczość ubezpieczeniowa rośnie w naszym kraju na niespotykaną dotąd skalę. Fałszerstwa najczęściej dotyczą ubezpieczeń na życie. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeniowej za rok 2017 nie pozostawia złudzeń. Oszukujemy praktycznie w każdym segmencie ubezpieczeniowym od świadczeń osobowych, mieszkaniowych na komunikacyjnych kończąc. Przy

Ubezpieczenie dziecka w szkole – czy warto to rozważyć?

Nowy rok szkolny oznacza powracający rokrocznie temat polis ubezpieczeniowych załatwianych zbiorowo przez dyrektorów placówek oświatowych. Część rodziców nie zdaje sobie sprawy, że jej wykupienie wcale nie jest obowiązkowe. Co więcej, warto dobrze zapoznać się z jej treścią, by nie żałować.