Asystent medyczny wystawi Ci zaświadczenie lekarskie

Asystent medyczny zwolnienie

Rząd przyjął nowelizację ustawy, na mocy której zwolnienia lekarskie i inne zaświadczenia będą mogli wystawiać asystenci medyczni. Co to oznacza w praktyce?

Od 1 października 2018 asystenci medyczni będą mogli w imieniu lekarza (dentysty, fleczera i starszego fleczera) wystawiać np. e-zwolnienia. Zdejmie to z głowy lekarzy wiele obowiązków związanych z uciążliwymi pracami administracyjnymi. Dzięki czemu będą mogli więcej czasu poświęcić badaniu i leczeniu pacjentów, a także ocenie ich zdolności lub niezdolności do pracy.

Rozwiązanie dotyczyć będzie blisko 190 tysięcy lekarzy oraz lekarzy dentystów. Regulacja ma stanowić realne wsparcie lekarzy i docelowo pomoże wyeliminować papierowy obieg dokumentów. Każdy lekarz mający profil informacyjny będzie mógł na mocy tej ustawy upoważnić do wystawienia np. zwolnienia lekarskiego pracownika, który wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze mającego profil informacyjny.

Mówimy tutaj zarówno o pielęgniarkach, sekretarkach medycznych, jak i ratownikach medycznych. Upoważnienie ma być wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, po którym oczywiście można wystawić kolejne upoważnienie na 12 miesięcy. Regulacja zakłada także stworzenie Rejestru Asystentów Medycznych prowadzonego przez Ministra Zdrowia, w którym zgromadzone będą dane osób, które takowe upoważnienia posiadają. Dane te mają być przekazywane do ZUS, aby mógł on weryfikować czy dana osoba ma prawo do wystawiania dokumentów w formie elektronicznej.
(MM / Fot. Pixabay/cc0)

Dodaj komentarz