Rodzaje polis dla hodowców drobiu

Właściciele ferm drobiu dość często korzystają ze specjalnie przygotowanych dla nich pakietów ubezpieczeniowych. Przed czym jednak zabezpieczają ich takie polisy?

Na fermach nierzadko dochodzi do poważnych wypadków. Jednym z tych najgorszych w skutkach jest pożar, który tratuje zarówno zwierzęta, jak i całe obiekty hodowlane. Bardzo często dochodzi do niego właśnie na fermach drobiu, gdzie zazwyczaj występuje sporo elementów łatwopalnych. Hodowcy często nie stosują odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, jednak jeśli wcześniej się ubezpieczą, po pożarze mogą domagać się odszkodowania.

Dość ciężko jest się jednak ubezpieczyć od innych, rzadziej występujących zdarzeń losowych. Należą do nich m.in. upały, do których w Polsce dochodzi coraz częściej z racji zmieniającego się klimatu, a które mogą doprowadzić do obumarcia znacznej ilości drobiu. Innymi losowymi zdarzeniami są deszcze, huragany, obsunięcia lawin czy pioruny, jednak w Polsce występują one tak rzadko, że hodowcy rzadko kiedy sięgają po obejmujące je polisy, wiedząc, że raczej im się to nie opłaci.

Istnieje też możliwość zabezpieczenia hodowli przez kanibalizmem. Zwierzęta żyjące w dużym stłoczeniu często nie są w stanie zachowywać się naturalnie i dla nich normalnie, reagując na to agresją. Dochodzi do tego, że zaczynają wzajemnie się dziobać, nierzadko nawet się zjadając.

Każdy właściciel hodowli drobiu powinien regularnie przeprowadzać ocenę ryzyka majątkowego. Dzięki wysuniętym z niej wnioskom będzie w stanie dopasować do swojej fermy odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy.

Dodaj komentarz