Stało się – znaleźliśmy wymarzoną pracę. Zanim jednak przejdziemy do wykonywania obowiązków dla naszego nowego pracodawcy, czeka nas jeden, bardzo ważny etap. Chodzi o wybór formy zatrudnienia i negocjację warunków umowy.
Informacje, jakie powinna zawierać każda umowa o pracę
Art. 29 Kodeksu Pracy określa kluczowe postanowienia umowy o pracę. Zgodnie z nią, tego typu dokument zawierać powinien informacje odnośnie:
Rodzaju pracy
Terminu jej rozpoczęcia
Miejsca wykonywania
Wymiaru czasu pracy
Wynagrodzenia
Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że powyższe elementy powinny zostać jednoznacznie ustalone przez strony stosunku pracy jeszcze przed jej podpisaniem tak, aby zarówno kandydat na pracownika, jak i potencjalny pracodawca odpowiednio zabezpieczyli swoje obowiązki.
Przed podpisaniem umowy o pracę
Pamiętajmy, że umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie ma przeciwwskazań, by podpisać ją ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia wykonywania obowiązków.
W terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany o pisemnym poinformowaniu nowego pracownika o kwestiach takich, jak:
Obowiązująca dobowa oraz tygodniowa norma czasu pracy
Wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego
Obowiązująca długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
Układ zbiorowy pracy, którym jest objęty
Na tym etapie, pracownik zobowiązany jest także do wykonania badań wstępnych oraz przejścia szkolenia BHP.

Dodaj komentarz