Cudzoziemcy coraz częściej pracują w Polsce legalnie

pracownik budowlany z ukrainy

Wskazuje na to informacja, że pod koniec marca ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców było blisko 480 tysięcy.

Tak więc praca osób pochodzących z zagranicy jest legalizowana i w pełni bezpieczna, jeśli chodzi o odprowadzanie składek. Najwięcej ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest obywateli Ukrainy, kolejni są Białorusini oraz obywatele Wietnamu.

Coraz więcej wydawanych jest także pozwoleń, na których pracę do końca maja bieżącego roku wydano 152 tysiące. Jednocześnie w tym samym czasie wpłynęło do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej blisko 570 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Rośnie także ilość obcokrajowców pracujących legalnie na umowę o pracę wraz z wszystkimi przysługującymi z tego tytułu benefitami. Należy w tym miejscu wspomnieć, że jakiekolwiek porównywanie aktualnej sytuacji z latami poprzednimi jest bezzasadne, ponieważ w obecnym 2018 roku zmieniły się zasady sezonowego zatrudniania obywateli innych państw.

Na pracodawców nałożono np. obowiązek informowania urzędów o każdej zmianie w przebiegu zatrudnienia osób z zagranicy. Nowe przepisy dotyczą osób pochodzących z Gruzji, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Białorusi oraz Armenii. Obywatele tych krajów mogą korzystać z uproszczonej procedury dostępu do naszego rynku pracy. Zezwolenia na pracę dla nich mogą być wydawane na okres trzech lat, można się także ubiegać o zezwolenie na pracę sezonową na dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

(MM / Fot. Pixabay/cc0)

Dodaj komentarz