Nowe zasady sprzedaży ubezpieczeń

Z dniem 1 października bieżącego roku weszły w życie rozporządzenia uchwalonej w 2016 roku europejskiej dyrektywy IDD, która dotyczy dystrybucji ubezpieczeń. Co wynika z niej dla klientów i agentów ubezpieczeniowych – sprawdźmy.

Dla potencjalnych klientów najważniejsze zmiany dotyczą etapu, który ma miejsce jeszcze przed zawarciem właściwej umowy. Dyrektywa ma na celu ochronę konsumentów poprzez zwiększenie przejrzystości procesu sprzedaży oraz znaczne ograniczenie zjawiska missellingu, czyli inaczej mówią nietrafionej sprzedaży. Okazuje się bowiem że do tej pory wielu agentów „wciskało” klientom dodatkowe usługi, byleby tylko zwiększyć wartość swojej prowizji od sprzedaży. Ustawa zakłada, że klient przed podpisaniem umowy musi otrzymać zestaw dostosowanych do jego potrzeb propozycji, które pozwolą mu podjąć świadomą decyzję, czego potrzebuje, a z czego może zrezygnować bez większej szkody. Obowiązkiem agenta jest określenie potrzeb klienta na podstawie danych, jakie przekazał. Tak więc ewentualną współpracę musi poprzedzić wywiad, który w praktyce pewnie okaże się kwestionariuszem lub rozmową z agentem. Kolejnym krokiem ma być zrozumiałe przedstawienie produktu. Rozporządzenie nie mówi tego wprost, ale jeśli agent nie posiada odpowiedniego produktu dla danego klienta, to powinien zrezygnować ze współpracy. Oprócz skomplikowanych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia klient musi otrzymać przejrzysty dokument, który zawiera najważniejsze informacje na temat danego ubezpieczenia przekazane w sposób jasny i niebudzący wątpliwości. Agent ma także obowiązek poinformować klienta o charakterze wynagrodzenia, jakie przysługuje mu za daną sprzedaż.

(MM/fot.stevepb/Pixabay)

Dodaj komentarz